Omnivereniging

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de omnivereniging.


Missie
Samen een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport!

Visie
Wij zijn een laagdrempelige vereniging voor jong en oud die verschillende vormen van sport aanbiedt
en daarmee een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in en rondom Keijenborg.


Kernwaarden

Een bloeiend en financieel gezond verenigingsleven
We zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende sportafdelingen. Hiermee wordt het voortbestaan van de omnivereniging gewaarborgd.

Wij staan open voor iedereen
Als omnivereniging hebben wij een maatschappelijke functie. Elk individu is welkom, telt mee, mag zijn wie die is, moet zichzelf gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar
Wij hebben geen bestaansrecht zonder vrijwilligers die de meest uiteenlopende taken uitvoeren. “Vele handen maken licht werk”. Hiermee houden we de kosten laag en daarnaast verhoogt het debetrokkenheid bij onze omnivereniging.

Plezier
Het hebben van plezier vinden wij belangrijk. Wij zorgen voor een gezellige en sfeervolle omgeving waar naast sport ruimte is voor het organiseren van andere activiteiten.

Veilige omgeving
Iedereen moet zich kunnen bewegen in een veilige omgeving. In onze huisregels staat welk gedrag van een ieder gewenst is om dit te realiseren.

Vitaliteit
Wij stimuleren een gezonde levensstijl. Naast bewegen draagt gezond eten en drinken daaraan bij. In een sportkantine die gezonde producten aanbiedt, maken mensen makkelijker een gezondere keuze.